LOVIISAN KISSATALO RY

Lovisa katthus rf

Luovutusehdot

 • Ostajan tulee huolehtia ja hoitaa eläintä hyvin koko sen loppuelämän ajan ja järjestää eläimelle, sen lajille ja mahdollisille erityistarpeille sopivat olosuhteet.
 • Ostajan tulee ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä eläin­lää­kin­tä­huol­toon, eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen edustajaan tai eläinlajiin perehtyneisiin tahoihin neuvontaa ja ohjausta tai eläimen tarvitsemia eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja saadakseen.
 • Ostaja hyväksyy ennen kauppaa tehtävät mahdolliset eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen edustajan tekemät tarkastus-ja neuvontakäynnit.
 • Ostaja ilmoittaa etukäteen eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­le, mikäli eläimestä joudutaan luopumaan tai se joudutaan lopettamaan. Jos ostaja ei pysty pitämään hänelle luovutettua eläintä, eläin palautetaan yhdistykselle. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä  eteenpäin ilman yhdistyksen suostumusta.
 • Eläin myydään vain täysi-ikäiselle ostajalle.
 • Ostaja vastaa kaikesta eläintä kohtaavasta tapaturmasta, sairaudesta tai aiheutuneesta vahingosta eläimen vastaanottamisen jälkeen.
 • Ostajan tulee ulkoiluttaa kissaa ainoastaan valjaissa tai rakentaa sille ulkotarha.
 • Ostaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­le.
 • Ostaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä ja ymmärtää, että eläimellä voi olla piileviä sairauksia tai vammoja, joita ei voida etukäteen todeta.
 • Ostajan toivotaan ilmoittavan yhdistykselle mahdolliset yhteystietojen muutokset (osoite, puh.nro jne).
 • Mikäli eläin palautetaan tai palautuu eläinsuojeluyhdistykselle, maksettua kauppahintaa ei palauteta.