1630597659224_REKISTER%C3%96IM%C3%84T%C3%96N%20SIRU%20ON%20H%C3%84NN%C3%84N%20ALTA!!!-me.png

RE­KIS­TE­RÖI­MÄ­TÖN MIKROSIRU ON HYÖDYTÖN!

Kun kis­sa­ta­lol­le tuodaan löy­tö­eläin, kaivamme suurin odotuksin si­run­lu­ki­jan esiin. Lukija piippaa  - mahtavaa, eläimellä on mikrosiru! Va­li­tet­ta­van usein ilo lo­pah­taa­kin tähän. Omis­ta­ja­tie­to­ja ei löydy ja eläimen omis­ta­jaan ei ole mah­dol­li­suut­ta ottaa yhteyttä. MIksikö? Siitä syystä, että tur­va­si­run RE­KIS­TE­RÖIN­TI on jäänyt tekemättä.

Jutun lopusta löydät esittelyt eri si­ru­re­kis­te­reis­tä sekä selkeät ohjeet sirun re­kis­te­röin­tiin pal­ve­lu­koh­tai­ses­ti. 

MIKÄ MIKROSIRU ON?

Mikrosiru on pieni kapseli, joka asen­ne­taan eläimen ihon alle pysyvästi. Siru auttaa mikäli lem­mik­ki­si pääsee kar­ku­teil­le. Re­kis­te­röi­dyn sirun avulla omis­ta­jaan saadaan yhteys ja kar­ku­lai­nen saadaan pa­lau­tet­tua omaan kotiinsa mah­dol­li­sim­man nopeasti.

MITÄ TIETOJA SIRUSSA ON JA MITEN SE TOIMII?

Sirussa itsessään ei ole muita tietoja kuin sirun oman numero! 


Jotta siru toimii tun­nis­tus­me­ne­tel­mä­nä, seuraavat asiat on oltava kunnossa: 

  • Sirun lukemista varten tulee olla erityinen lukulaite. Si­run­lu­ki­joi­ta löytyy yleisesti löy­tö­eläin­ta­loil­ta ja eläin­lää­kä­reil­tä.
  •  Täytyy olla rekisteri, josta si­ru­nu­me­ron pe­rus­teel­la voidaan hakea omistjan tiedot
  •  Tietojen tulee olla re­kis­te­röi­ty ja ajan tasalla

SIRUN RE­KIS­TE­RÖIN­TI ON OMISTAJAN VASTUULLA!

Sirun asentaa eläin­lää­kä­ri tai muu asiaan kou­lu­tet­tu henkilö. Sirun re­kis­te­röi­mi­nen puo­les­taan kuuluu lemmikin omis­ta­jal­le. 


Harva jättää sirun re­kis­te­röi­mät­tä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään, vaan kyse on useim­mi­ten tie­tä­mät­tö­myy­des­tä. Asiasta ei ehkä ole oh­jeis­tet­tu lemmikin si­ru­tuk­sen yh­tey­des­sä tarpeeksi selkeästi tai sitten asia yk­sin­ker­tai­ses­ti unohtuu eläimen omis­ta­jal­ta. 


Si­ru­re­kis­te­rei­tä on Suomessa useita. Tämäkin saattaa aiheuttaa osaltaan häm­men­nys­tä. Olemme koonneet tähän esittelyt eri re­kis­te­reis­tä sekä ohjeet, kuinka lem­mik­kin­sä saa niihin re­kis­te­röi­tyä. Lemmikin voi re­kis­te­röi­dä ha­lu­tes­saan useam­paan­kin re­kis­te­riin ja suu­rim­mas­sa osassa re­kis­te­rei­tä se on mak­su­ton­ta. 


TUTUSTU ERI RE­KIS­TE­REI­HIN JA RE­KIS­TE­RÖI LEMMIKKSI SIRU NYT MIKÄLI SE ON JÄÄNYT JOSTAIN SYYSTÄ TEKEMÄTTÄ!  Näin varmistat sen, että saat rakkaan per­heen­jä­se­ne­si takaisin kotiin mikäli jotain odot­ta­ma­ton­ta tapahtuu ja lemmikki pääsee karkuun. 


Jos re­kis­te­röin­nis­sä tulee ohjeista huo­li­mat­ta ongelmia, ota yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jään tai meihin, niin autamme parhaamme mukaan.

MIK­RO­SI­RU­RE­KIS­TE­RIT JA OHJEET NIIDEN KÄYTTÖÖN

1630601320716_turvasiru.fi_logo%20(1)-me.png

TURVASIRU.FI on eläinsuojelutyötä tukeva kaupallinen palvelu, johon sirun rekisteröiminen maksaa 20€/eläin. 


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!1630600774901_kantapet_logo_1200px-me.png

KANTA.PET-palveluun siirtyvät lemmikin hoitotiedot suoraan eläinlääkärin ja eläinklinikan po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Kanta.pet palvelu pitää sisällään myös mikrosirullahaku-toiminnon.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630600845794_siruhaku.fi_logo-me.png

SIRUHAKU.FI on Finnish Net Solutions Oy:n ylläpitämä hakupalvelu, jonka tiedot on linkitetty palvelussa mukana olevien eläinklinikoiden asia­kas­tie­to­kan­nois­ta.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630600871742_petmeddata_logo_500-me.png

PETMEDDATA on kuin ihmisten Omakanta, mutta lemmikeille. Tämä tarkoittaa sitä, että lemmikin kaikki terveystiedot löytyvät yhdestä paikasta, sähköisesti. Petmeddata toimii yhteistyössä siruhaku.fi -palvelun kanssa. 


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630601339894_suomen_kissaliitto-me.png

KISSALIITTO ylläpitää tun­nis­tus­mer­kin­tä­re­kis­te­riä sekä rotukissoille, että kotikissoille.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

Yh­teys­tie­dot

Peikkomäentie 31 / Trollbackavägen 31

07945 KUGGOM, Loviisa


puh. 050 524 6985

yhdistys@loviisankissatalo.fi


Vierailu kis­sa­ta­lol­la

Kissatalo on avoinna vierailijoille vain erikseen sovittuna aikana. Jos haluat tulla käymään, ota meihin aina ensin yhteyttä. 

HUOM! PANDEMIA AIKANA OTAMME KISSATALOLLE VAIN KAKSI VIERAILIJAA KERRALLAAN. HUOLEHDIMME NÄIN SEKÄ VIERAILIJOIDEMME, ETTÄ HENKILÖKUNTAMME TURVALLISUUDESTA.
© Loviisan kissatalo. Kaikki oikeudet pidätetään.